ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

فرم نظر سنجی مشتریان

فرم ارزیابی ارزیابی سالانه از مشتریان  

مشتری گرامی این نظر سنجی در دوبخش و با هدف سنجش رضایت شما از محصول و خدمات ما می باشد. در بخش اول سوالات کلی است و می بایست با بله یا خیر پاسخ دهید. در بخش دوم سئوالات مربوط به عملکرد سیستم و خدمات ما می باشد که می بایست نظرات خود را از عالی تا خیلی ضعیف اعلام نمایید.
​​​​​​​
درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در انتهای نظر سنجی می توانید موارد را بیان نمایید ​​​​​​​:

ثبت
آیا محصول در حال استفاده و بهره برداری می باشد؟

آیا اپراتور های دستگاه افراد آموزش دیده هستند؟

آیا تمایل به برگزاری دوره های آموزشی اپراتوری و سوپروایزری برای کاربران سیستم دارید؟

آیا تمایل دارید برای بروز رسانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم اقدام کنید؟

آیا تغییری در محل نصب دستگاه ایجاد کرده اید؟

آیا محصول ما را به دیگران توصیه می کنید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.