ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو

 

پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو سازمان انرژی اتمی ایران

 

در این مقاله قصد داریم درباره پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو بحث کنیم. این پروانه متعلق به حوزه طراحی و ساخت منابع پرتو است، به خصوص منابع پرتوی مرتبط با حوزه یونیزاسیون تاسیسات.

پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو یک مجوز قانونی است که به شرکت صادر می‌شود تا بتواند در زمینه طراحی و ساخت منابع پرتو فعالیت کند. این پروانه به شرکت رایان رشد افزار صادر شده است و اجازه می‌دهد تا در زمینه طراحی و ساخت منابع پرتو، به خصوص منابع پرتوی مرتبط با حوزه یونیزاسیون تاسیسات، فعالیت داشته باشد.
دارنده این پروانه ملزم است شرایط و مقررات مربوطه را رعایت کند. این شرایط شامل رعایت قوانین حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مجلس جمهوری اسلامی، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونیزاسیون و استانداردهای حدود پرتوگیری پرتوهای غیریونیزاسیون می‌باشد.

 

پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو

دارنده پروانه:

نوع فعالیت:

 • فعاليت اصلی: طراحی و ساخت منابع پرتو
 • زيرفعاليت: منابع پرتو مرتبط با حوزه يونساز تاسيسات

 

در ادامه به شرایط عمومی این پروانه پرداخته خواهد شد:

 

شرایط عمومی پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو:

1. رعایت مفاد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مجلس جمهوری اسلامی الزامی است. این قانون جهت حفاظت از افراد و محیط زیست در برابر اشعه ها و ایمنی منابع پرتو تدوین شده است.

2. رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و اصلاحات بعدی آن مصوب هیئت وزیران الزامی است. این آیین نامه هدف دارد تا مقررات اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه را تعیین و اجرا کند.

3. رعایت مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونیزاسیون و ایمنی منابع پرتو الزامی است. این مقررات قصد دارند تا استانداردهای ایمنی در طراحی و ساخت منابع پرتو را تعیین کنند.

4. رعایت استاندارد حدود پرتوگیری پرتوهای غیریونیزاسیون الزامی است. این استاندارد به منظور حفاظت از افراد در برابر پرتوهایی که اثر یونیزاسیون ندارند تعیین شده است.

این پروانه برای فعالیت در طراحی و ساخت منابع پرتوی مرتبط با حوزه یونیزاسیون تاسیسات صادر شده است. در صورتی که شرایط عمومی و اختصاصی پروانه رعایت شود، دارنده پروانه می تواند به طور قانونی فعالیت خود را ادامه دهد.

خلاصه ضابطه پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو :

1- کلیه مراکز متقاضی فعالیت/فعال در زمينه طراحی و ساخت دستگاه/تجهیز‌ات پرتوساز، مولد‌های پرتو یونساز، مولدهای پرتو غیریونساز و تجهیزات حاوی منبع پرتو که قصد تولید انبوه یا نیمه انبوه دستگاه/تجهیز و واگذاری آن به غیر را دارند، مشمول الزامات اين مدرك هستند.
2- مراکزی که قصد ساخت دستگاه/تجهیز در قالب پروژه دانشجویی یا تحقیقاتی و پژوهشی دارند، مشمول این مدرک نیستند و جهت انجام فعالیت پرتوی باید مطابق با "ضوابط دریافت پروانه اشتغال در مراکز آموزشی پژوهشی" اقدام نمایند. درصورت تصمیم به تجاری‌سازی و یا واگذاری دستگاه/تجهیز، لازم است مطابق با الزامات این مدرک اقدام گردد.
3- مراکزی که برنامه کاری آنها ساخت قسمت‌هایی از دستگاه مولد پرتو است که در ایمنی پرتوی دستگاه تأثیری ندارد، نظیر ساخت بخش الکترونیکی و آشکارسازی سنجشگرهای پرتوی (برای مثال سطح مولدهای پرتوسنج)، مشمول الزامات این مدرک نیستند. 
به منظور دریافت پروانه اشتغال ساخت دستگاه پرتوساز یا حاوی منبع پرتو ضروری است مراحل زیر  و با رعایت  ترتیب توسط متقاضی در دستور کار قرار گیرد:
الف- اخذ موافقت اولیه
ب‌- اخذ مجوز آزمون پرتوی
ج‌-  اخذ مجوز/ پروانه ساخت  (به منظور اخذ مجوز/ پروانه ساخت، ضروری است علاوه بر ارائه مدارک اعلامی درمدرک، گواهی تطابق دستگاه با  استاندارد معتبر مورد تائید واحد قانونی از مراجع ذی صلاح اخذ و ارائه شود و بسته به نوع گواهی اخذ شده مجوز موقت و یا پروانه ساخت توسط واحد قانونی صادر خواهد شد)

متقاضی ساخت دستگاه بعد از دریافت مجوز/پروانه ساخت، می تواند با اخذ مجوز واگذاری از واحد قانونی نسبت به واگذاری دستگاه/های ساخته شده به مراکز دارای مجوز از واحد قانونی اقدام نماید.

 

ضوابط دریافت پروانه اشتغال ساخت دستگاه‌های پرتوساز و تجهیزات حاوی منبع پرتو.pdf

 

در شرایط ویژه پروانه اشتغال، دارنده این پروانه ملزم به رعایت شرایط زیر است:

 

 • دارنده این پروانه، علاوه بر توليد و ساخت دستگاه های مذکور، مجاز به ارائه خدمات نصب و راه اندازی، تعمير و نگهداری این دستگاه ها به مراکز دارای پروانه اشتغال معتبر می باشد.
 • دارنده پروانه ملزم به ارائه گزارش خدمات انجام شده بصورت هر 6ماه یکبار به واحد قانونی می باشد.
 • کليه فعاليت های پرتوی تحت شمول این پروانه می بایست تحت کنترل و نظارت شخص مسئول و مسئول فيزیك بهداشت انجام پذیرد.
 • هر گونه تغيير یا عدم رعایت شرایط مندرج در پيوست های پروانه اشتغال صادره بدون اخذ مجوز لازم از واحد قانونی موجب لغو اعتبار پروانه می گردد.
 • هرگونه نصب، تغيير و از کار اندازی دستگاه پرتوساز که بر روی ایمنی پرتوی اثر داشته باشد باید به اطلاع این اداره کل برسد.
 • واگذاری دستگاه های توليدی از این مدل به مراکز دارای پروانه اشتغال معتبر پس از اخذ مجوز واگذاری از واحد قانونی، امکانپذیر است.

 لیست منابع مجاز به ارائه خدمات پروانه اشتغال طراحي و ساخت منابع پرتو شماره: 69-10355

 1. Bag Control RU953
 2. Bag Control RU962
 3. Bag Control RU975
 4. Bag Control RU985
 5. Bag Control RU9100
 6. Bag Control RU100DS
 7. Bag Control RU9185
۵
از ۵
۶ مشارکت کننده

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟ با ما تماس بگیرید!

۰۲۱-44716504

شماره تماس آریوتک برای مشاوره در مورد ایکسری

محصولات آریوتک