ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

راهـــــکار دانــــــش بنیــــــان امنیــــــــت

02144716504  -  info@xrayariotek.ir

پرده سربی در دستگاه ایکس ری بازرسی چه نقشی دارد + راهنما تعویض

پرده سربی (lead-curtain)

 

پرده سربی در دستگاه ایکس ری بازرسی، به عنوان یکی از اجزای اصلی دستگاه ایکس ری استفاده می‌شود. این پرده، به عنوان یک فیلتر برای اشعه‌های ایکس‌ری عمل کرده و با انتخاب موادی با ضریب جذب بالا برای پرده، اشعه‌های مضر را از مسیر عبور خود باز دارد.در دستگاه ایکس ری بازرسی، اشعه‌های ایکس‌ری از یک منبع تولید شده و سپس به سمت جسمی که قرار است بازرسی شود، ارسال می‌شود. در این بین، پرده سربی به عنوان یک فیلتر برای اشعه‌های ایکس‌ری عمل کرده و از عبور اشعه‌های مضر جلوگیری می‌کند به همین دلیل، پرده سربی به عنوان یکی از اجزای حیاتی دستگاه ایکس ری بازرسی محسوب می‌شود.

 

چه موادی برای ساخت آن استفاده می‌شود؟

 

برای ساخت پرده سربی در دستگاه ایکس ری بازرسی، موادی با ضریب جذب بالا به کار می‌روند. این مواد می‌توانند شامل سرب، تنگستن، مس، نیکل و یا آلومینیوم باشند. ماده‌ی سرب به دلیل داشتن ضریب جذب بالا برای اشعه‌های ایکس‌ری معمولاً در پرده‌های سربی استفاده می‌شود. همچنین، تنگستن نیز به دلیل داشتن ضریب جذب بالا و مقاومت به خوردگی مناسب، برای ساخت پرده سربی در دستگاه‌های ایکس ری بازرسی استفاده می‌شود.

استفاده از مواد دیگری مانند مس، نیکل و آلومینیوم نیز به صورت محدود صورت می‌گیرد و بسته به نیاز و نوع دستگاه ایکس ری بازرسی، از این مواد نیز برای ساخت پرده سربی استفاده می‌شود.

 

آیا پرده سربی برای دستگاه‌های ایکس ری بازرسی در برابر حرارت و رطوبت مقاومت دارد؟

 

پرده سربی که در دستگاه‌های ایکس ری بازرسی استفاده می‌شود، برای مقابله با شرایط مختلف محیطی مانند حرارت و رطوبت طراحی شده است. این پرده‌ها معمولاً با استفاده از موادی ساخته می‌شوند که در برابر شرایط سخت محیطی مانند حرارت، رطوبت، خوردگی و فرسایش مقاومت دارند. بسته به نوع پرده سربی و مواد استفاده شده در ساخت آن، مقاومت به شرایط مختلف محیطی می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، پرده‌های سربی معمولاً در برابر حرارت و رطوبت مقاومت بیشتری دارند اما در مقابل خوردگی و فرسایش نسبتاً ضعیف هستند. در مقابل، پرده‌های تنگستن برای مقابله با شرایط سخت محیطی مانند حرارت، رطوبت و خوردگی به صورت ویژه طراحی شده‌اند و مقاومت بالایی دارند. به طور کلی، پرده‌های سربی و تنگستنی که در دستگاه‌های ایکس ری بازرسی استفاده می‌شوند، با توجه به ضریب جذب بالایی که دارند، همچنین برای مقابله با شرایط مختلف محیطی طراحی و ساخته شده‌اند.

 

آیا پرده سربی و تنگستنی برای استفاده در شرایط خاصی طراحی می‌شوند؟

 

پرده سربی و تنگستنی که برای استفاده در دستگاه‌های ایکس ری بازرسی استفاده می‌شوند، برای استفاده در شرایط خاصی طراحی می‌شوند. برای مثال، برای مطالعه‌ی شاخص‌های جسمانی بدن، از پرده‌های سربی با ضخامت بالا استفاده می‌شود. این پرده‌ها معمولاً در دستگاه‌های ایکس ری پزشکی استفاده می‌شوند و باید با ضخامت و وزن مناسبی ساخته شوند تا بتوانند به دقت و با کیفیت بالا تصاویر رادیولوژی را بدست آورند.همچنین، برای بررسی قطعات صنعتی با ضخامت بالا، از پرده‌های تنگستنی با ضخامت بالا بهره می‌برند. این پرده‌ها باید با مقاومت و استحکام کافی ساخته شوند تا بتوانند به دقت و با کیفیت بالا تصاویر رادیولوژی از قطعات صنعتی را بدست آورند.

به طور کلی، برای هر کاربرد خاصی، پرده سربی و تنگستنی با ویژگی‌های مناسب طراحی می‌شوند تا بتوانند به دقت و با کیفیت بالا تصاویر رادیولوژی را بدست آورند.

 

آیا پرده‌های سربی و تنگستنی برای استفاده در صنایع دیگری هم طراحی می‌شوند؟

 

پرده‌های سربی و تنگستنی برای استفاده در صنایع دیگری به جز صنعت پزشکی و بازرسی‌های غیرمخرب نیز طراحی می‌شوند. مثلاً در صنایع هوافضا، پرده‌های تنگستنی با ضخامت بالا برای محافظت از الکترونیک و قطعات حساس در مقابل اشعه‌های خورشیدی و اشعه‌های کیهانی استفاده می‌شوند. این پرده‌ها با ضخامت و وزن مناسبی ساخته می‌شوند تا بتوانند از قطعات حساس در برابر خطرات اشعه‌های خورشیدی و کیهانی محافظت کنند.

همچنین، در صنایع هسته‌ای، پرده‌های سربی با ضخامت بالا برای جلوگیری از انتشار پرتوهای مضر از محل‌های فعال در این صنعت استفاده می‌شوند. این پرده‌ها با ضخامت و وزن مناسبی طراحی می‌شوند تا بتوانند از انتشار پرتوهای مضر جلوگیری کنند.

همچنین، پرده‌های سربی و تنگستنی در صنایع دیگری نیز مانند صنایع حمل و نقل، ساختمانی، فضای باز و... استفاده می‌شوند. در هر صنعتی که نیاز به محافظت از اشخاص یا قطعات حساس در برابر اشعه‌های مضر باشد، پرده‌های سربی و تنگستنی می‌توانند به عنوان یک راهکار مطمئن و کارآمد محسوب شوند.

 

برش و اندازه پرده سربی از دستگاه ایکس ری چه اهمیتی دارد؟

 

برش و اندازه پرده سربی در دستگاه ایکس ری بسیار مهم است و به عنوان یکی از عوامل مؤثر محسوب می‌شود. در دستگاه ایکس ری، پرده سربی به عنوان یک فیلتر برای جذب اشعه‌های پرتو ایکس استفاده می‌شود. این پرده‌ها باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که توانایی جذب اشعه‌های پرتو ایکس را داشته باشند و در عین حال، تأثیر کمتری بر روی دقت تصویربرداری داشته باشند. برش و اندازه پرده سربی باید به گونه‌ای باشد که به صورت کامل منطبق با محدوده‌ی تصویربرداری دستگاه ایکس ری باشد. اندازه پرده باید به گونه‌ای باشد که هر قسمت از محدوده‌ی تصویربرداری که قرار است تصویربرداری شود، به صورت کامل تحت پوشش پرده سربی باشد و امکان نفوذ اشعه‌های پرتو ایکس به خارج از محدوده‌ی تصویربرداری را به حداقل برساند.

همچنین، برش پرده سربی نیز باید به گونه‌ای باشد که همه‌ی قسمت‌های دستگاه ایکس ری که قرار است از آن استفاده شود، تحت پوشش پرده سربی باشند. در غیر این صورت، قسمت‌هایی که تحت پوشش پرده سربی نیستند، ممکن است باعث تشویش در تصویربرداری شوند و باعث کاهش دقت تصویربرداری شوند.

بنابراین، برش و اندازه پرده سربی در دستگاه ایکس ری بسیار مهم است و باید با دقت و به دقت محاسبه شوند تا بتوان به دقت و با کیفیت بالا تصاویر رادیولوژی را به دست آورد.

آیا برش و اندازه پرده سربی برای هر دستگاه ایکس ری متفاوت است؟

 

پرده سربی در دستگاه ایکس ری بازرسی

 

بله، برش و اندازه پرده سربی برای هر دستگاه ایکس ری متفاوت است و باید به گونه‌ای باشد که به صورت کامل به محدوده‌ی تصویربرداری دستگاه ایکس ری منطبق باشد.

هر دستگاه ایکس ری ممکن است دارای محدوده‌ی تصویربرداری متفاوتی باشد که به محدوده‌ی اندازه‌گیری و اندازه‌ی تصویربرداری آن بستگی دارد. بنابراین، پرده سربی باید به اندازه‌ی دقیقی باشد که تمامی قسمت‌های مورد نیاز دستگاه ایکس ری تحت پوشش آن باشند و هیچ قسمتی از محدوده‌ی تصویربرداری دستگاه در معرض اشعه‌های پرتو ایکس نباشد. همچنین، برش پرده سربی نیز باید به گونه‌ای باشد که با محدوده‌ی تصویربرداری دستگاه ایکس ری همخوانی داشته باشد و تمامی قسمت‌های مورد نیاز دستگاه ایکس ری تحت پوشش آن باشند.بنابراین، برای هر دستگاه ایکس ری، برش و اندازه پرده سربی باید به صورت دقیق محاسبه شود و با توجه به مشخصات دستگاه تنظیم شود تا به دقت و با کیفیت بالا تصاویر به دست آید.

پرده سربی دستگاه‌های ایکس ری معمولاً از چندین لایه از مواد سربی ساخته می‌شود. تعداد لایه‌های پرده سربی می‌تواند متفاوت باشد و بسته به نوع دستگاه و کاربرد آن، ممکن است تعداد لایه‌ها تغییر کند. به طور کلی، پرده سربی دستگاه ایکس ری ساخته شده است از چندین لایه پلیمری که درون آن‌ها لایه‌هایی از فویل سربی قرار دارد. برای بالا بردن ایمنی و بهبود جذب اشعه‌ی پرتو ایکس، پرده سربی با ضخامت و وزنی خاص طراحی شده است.در برخی موارد، پرده سربی دستگاه ایکس ری شامل لایه‌هایی از مواد دیگری مانند مس، تنگستن و یا نیکل نیز می‌شود که به عنوان فیلترهایی برای جذب اشعه‌ی پرتو ایکس به کار می‌روند.

بسته به کاربرد و نوع دستگاه ایکس ری، پرده سربی ممکن است تعداد لایه‌های مختلفی داشته باشد. برای مثال، در دستگاه‌های ایکس ری پزشکی که برای تصویربرداری بیماران استفاده می‌شود، پرده سربی دارای حداقل دو لایه می‌باشد. در برخی از دستگاه‌های ایکس ری پزشکی، پرده سربی حاوی سه لایه بوده و در برخی دیگر، تا پنج لایه دارد.

در دستگاه‌های ایکس ری صنعتی که برای مدیریت کیفیت و کنترل فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شوند، پرده سربی ممکن است بیشتر از حداقل دو لایه داشته باشد. در بعضی از دستگاه‌های ایکس ری صنعتی، پرده سربی تا شش لایه و حتی بیشتر دارد.

بنابراین، تعداد لایه‌های پرده سربی دستگاه ایکس ری به نوع دستگاه، کاربرد آن و استانداردهایی که برای طراحی پرده سربی در هر کاربردی تعریف شده است، بستگی دارد. در هر صورت، پرده سربی باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که بتواند اشعه‌ی پرتو ایکس را به خوبی جذب کند و ایمنی را حفظ کند.

 

پرده سربی ایکسری

 

چگونه می‌توان پرده سربی را تعویض کرد؟

 

تعویض پرده سربی در دستگاه ایکس ری باید توسط فنی‌کاران و تکنسین‌های مجرب و با تجربه انجام شود. اما در کلیت، مراحل تعویض پرده سربی شامل مراحل زیر است:

  1. قطع برق دستگاه ایکس ری.

  2. باز کردن درب دستگاه ایکس ری.

  3. پیدا کردن پرده سربی فعلی و باز کردن قفل‌ها یا پیچ‌های آن.

  4. با دقت برداشتن پرده سربی قبلی و قرار دادن آن در جایی که آن را نگه داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید آن را دوباره استفاده کنید.

  5. قرار دادن پرده سربی جدید در جایگاه قبلی آن و بستن قفل‌ها یا پیچ‌های آن.

  6. بستن درب دستگاه ایکس ری.

  7. روشن کردن دستگاه ایکس ری و تست کردن عملکرد پرده سربی جدید.

مهم است قبل از هرگونه عملیاتی مانند تعویض پرده سربی، دستگاه ایکس ری را خاموش کرده و از برق خارج کنید تا جلوی هرگونه خطر برای ایمنی پرسنل و بیماران را بگیرید. همچنین، پیش از تعویض پرده سربی، حتماً دستورالعمل‌های سازنده دستگاه ایکس ری را مطالعه کرده و در صورت نیاز با تکنسین‌های مجرب تماس بگیرید.

 

تمامی محصولات ایکس ری آریوتک دارای پرده های سربی با کیفیت می باشند و این پرده به گونه ای برش خورده اند که در عین داشتن ایمنی بالا، مانع از عبور اجسام سبک نشود و دارای عملکرد دقیق و راحتی باشد.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟ با ما تماس بگیرید!

۰۲۱-44716504

شماره تماس آریوتک برای مشاوره در مورد ایکسری

محصولات آریوتک