ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

استفاده از تابع X-plore در دستگاه های ایکس ری برای شناسایی مواد تهدید آمیز با استفاده از عدد اتمی موثر

استفاده از تابع X-plore در دستگاه های ایکس ری بازرسی برای شناسایی مواد تهدید آمیز با استفاده از عدد اتمی موثر

استفاده از تابع X-plore در دستگاه های ایکس ری بازرسی برای شناسایی مواد تهدید آمیز با استفاده از عدد اتمی موثر

 

مقدمه:

 

در دستگاه های ایکس ری بازرسی، شناسایی مواد تهدید آمیز یکی از وظایف مهم است. استفاده از تابع X-plore به عنوان یک تابع ویژه در این دستگاه ها، می تواند به صورت دقیقتر در شناسایی اشیاء ارگانیکی کمک کند. این تابع قادر است اشیاء ارگانیکی را که به رنگ نارنجی نمایش داده می شوند، به صورت دقیقتر تشخیص دهد. به طوری که مواد با عدد اتمی موثر 7 ، 8 و یا 9 یکی پس از دیگری به رنگ قرمز و سایر مواد به رنگ سیاه و سفید نمایش داده میشوند. در این حالت، تنها مواد مربوط به عدد اتمی موثر انتخاب شده به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

 

توضیحات:

 

برای استفاده از تابع X-plore در دستگاه های ایکس ری بازرسی، در ابتدا عدد اتمی موثر 7 به صورت پیشفرض انتخاب می شود. سپس با فشردن کلید به سمت راست و چپ، می توانیم سایر اعداد اتمی موثر 8 و 9 را انتخاب کنیم.

به عنوان مثال، در زیر نمونه هایی از مواد تهدید آمیز با اعداد اتمی موثر 7 ، 8 و 9 آورده شده است:

1. آب مواد منفجره (عدد اتمی موثر 7): اگر مواد منفجره را در دستگاه ایکس ری بازرسی قرار دهیم، با استفاده از تابع X-plore، این مواد به رنگ قرمز نمایش داده می شوند. این قابلیت به ما کمک می کند تا به سرعت و به صورت دقیق مواد انفجاری را شناسایی کنیم.

2. مواد مخدر ناخالص (عدد اتمی موثر 8): با استفاده از تابع X-plore، مواد مخدر ناخالص به رنگ سیاه و سفید نمایش داده می شوند. این امر به ما اجازه می دهد تا مواد مخدر را از مواد دیگر تمیز تر شناسایی کنیم.

3. مواد مخدر خالص (عدد اتمی موثر 9): همانند مواد مخدر ناخالص، مواد مخدر خالص نیز به رنگ سیاه و سفید نمایش داده می شوند. با استفاده از تابع X-plore، می توانیم این مواد را به سرعت شناسایی کنیم و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود آنها به جایی که نباید، انجام دهیم.

 

تابع X-plore

 

برای ارزیابی تصاویر، توجه کنید که اگر تصویری شامل همپوشانی مواد با اعداد اتمی مختلف باشد، عدد اتمی موثر تغییر می کند. بنابراین، در هنگام ارزیابی تصویر باید بخش هایی از تصویر که دارای همپوشانی هستند را نادیده بگیرید. با این روش، می توانید مواد تهدید آمیز با استفاده از تابع ویژه X-plore و عدد اتمی موثر به صورت دقیقتر شناسایی کنید.

با استفاده از تابع X-plore در دستگاه های ایکس ری بازرسی، شناسایی مواد تهدید آمیز سریعتر و دقیقتر انجام می شود. این تابع با توجه به عدد اتمی موثر، مواد متفاوت را به رنگ های مختلف نمایش می دهد و این امر به افزایش کارایی و حساسیت دستگاه کمک می کند.

 

نتیجه گیری:

 

با استفاده از تابع ویژه X-plore در دستگاه های ایکس ری بازرسی، می توانیم مواد تهدید آمیز را بر اساس عدد اتمی موثر آنها به رنگ قرمز نمایش داده و مواد دیگر را به صورت سیاه و سفید تمایز دهیم. این قابلیت به ما کمک می کند تا به صورت دقیقتر و سریعتر مواد تهدید آمیز را شناسایی کنیم و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود آنها به جایی که نباید، انجام دهیم.

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟ با ما تماس بگیرید!

۰۲۱-44716504

شماره تماس آریوتک برای مشاوره در مورد ایکسری

محصولات آریوتک