ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

نشانگرها و عملگرهای دستگاه ایکس ری بازرسی آریوتک - قسمت دو

 

نشانگرها و عملگرهای دستگاه ایکس ری بازرسی آریوتک در این مقاله معرفی خواهد شد، در قسمت یک معرفی عملکرد نمایشگر، کلید ها و چراغ های دستگاه X-Ray  معرفی شد و این قسمت به معرفی و بررسی صفحه کلید و منو های دستگاه ایکس ری بازرسی آریوتک خواهیم پرداخت.


معرفی صفحه کلید

1. کلید روشن

 

جهت روشن و خاموش کردن دستگاه

این کلید بر روی دیواره جانبی صفحه کلید تعبیه شده است.

کلید روشن

2. کلید چرخان

 

جهت روشن و خاموش کردن صفحه کلید دستگاه
در صورتی که کلید در وضعیت 0 قرار گرفته شده باشد، صفحه کلید غیر فعال میشود و با وجود روشن بودن دستگاه نمیتوان فرآیند بازرسی را انجام داد.

کلید چرخان

3. کلیدهای نمایش تصویر

 

 • Negative Image Display (NEG)  جهت معکوس سازی رنگ تصاویر

Negative Image Display (NEG) جهت معکوس سازی رنگ تصاویر

 • Image Display mode Organic Only (OxO = O²) نمایش تصویر در مد فقط ارگانیک

Image Display mode Organic Only (OxO = O²) نمایش تصویر در مد فقط ارگانی

 • Image Display mode Organic Stripping (OS) نمایش تصویر در مد فقط غیرارگانیک

Image Display mode Organic Stripping (OS) نمایش تصویر در مد فقط غیرارگانیک

 • Black/white X-ray image (BW) نمایش تصویر در مد سیاه و سفید

Black/white X-ray image (BW) نمایش تصویر در مد سیاه و سفید

 • Image Display mode Super enhancement (SEN)  نمایش تصویر با وضوح بیشتر

Image Display mode Super enhancement (SEN) نمایش تصویر با وضوح بیشتر

 • Vary the currently active image display mode  تغییر شدت روشنایی تصویر

Vary the currently active image display mode تغییر شدت روشنایی تصویر

 • Image Display mode with higher/lower penetration تغییر میزان نفوذ تصویر

Image Display mode with higher/lower penetration تغییر میزان نفوذ تصویر

4. چراغ های نشانگر

 

 • Power-on indicator چراغ نشانگر تغذیه

Power-on indicator چراغ نشانگر تغذیه

 • Wait indicator چراغ نشانگر تغذیه کامپیوتر 

Wait indicator چراغ نشانگر تغذیه کامپیوتر

 • Radiation indicators چراغ هشدار وجود پرتو ایکس 

Radiation indicators چراغ هشدار وجود پرتو ایکس

5. کلیدهای تابع

 

 • Marking key جهت نشانگذاری بر روی کیف های مشکوک

Marking key جهت نشانگذاری بر روی کیف های مشکوک

 • Auto  جهت فعال/ غیرفعال کردن قابلیت X-ACT

Auto جهت فعال/ غیرفعال کردن قابلیت X-ACT

 • Save جهت ذخیرهسازی تصاویر اسکن شده

Save جهت ذخیرهسازی تصاویر اسکن شده

 • Browse جهت باز کردن پوشه ذخیره تصاویر

Browse جهت باز کردن پوشه ذخیره تصاویر

 • Main menu جهت ورود به منوی نرم افزاری دستگاه

Main menu جهت ورود به منوی نرم افزاری دستگاه

 • Exit بازگشت مد نمایش تصاویر به مد پیشفرض وخاموش کردن دستگاه

Exit بازگشت مد نمایش تصاویر به مد پیشفرض وخاموش کردن دستگاه

 • X-PLORE جهت تشخیص مواد با عدد اتمی موثر 7 ، 8 ،9

X-PLORE جهت تشخیص مواد با عدد اتمی موثر 7 ، 8 ،9

 

 • X-ACT جهت انتخاب منوی X-ACT

X-ACT جهت انتخاب منوی X-ACT

 • Operator Training System سیستم آموزش اپراتور

Operator Training System سیستم آموزش اپراتور

 

 • Opti-Zoom  بازگشت تصویر از هر مقیاس نمایش به حالت پیش فرض- بزرگنمایی هر تصویر متناسب با اندازه واقعی آنها )در نسخهه ای نرمافزاری 4 و بالاتر این عملکرد فعال شده است.

Opti-Zoom 

 • Magnifying Selection بزرگ نمایی و کوچک نمایی قسمتی از تصویر

Magnifying Selection

 6. کلید توقف اضطراری

 

 • Emergency key جهت توقف سریع دستگاه در مواقع اضطراری

Emergency key جهت توقف سریع دستگاه در مواقع اضطراری

7. کلید پیمایشگر

 

 • Navigator key جهت پیمایش در بین منوها و تصویر بزرگنمایی شد.

Navigator key

8. کلیدهای کنترل

 

 •  Conveyor Direction keys جهت حرکت نوار نقاله به سمت چپ یا راست

 Conveyor Direction keys جهت حرکت نوار نقاله به سمت چپ یا راست

 • Stop جهت متوقف کردن حرکت نوار نقاله

Stop جهت متوقف کردن حرکت نوار نقاله

 • Backward-Forward  جهت حرکت تصاویر به سمت جلو و عقب

​ Backward-Forward  جهت حرکت تصاویر به سمت جلو و عقب ​

9. کلیدهای اولویت

 

 • Priority keys از این کلیدها میتوان به صورت تک کلید (جهت تایید/ عدم تایید منوها) و به صورت ترکیبی (جهت انجام کارهای گرافیکی و فعال و غیرفعال کردن گزینه ها) استفاده کرد.

9. کلیدهای اولویت

بصورت تک:

• کلید P1

جهت ورود و خروج به منوها و پنجرههای ظاهر شده - جهت تائید پیغام ظاهر شده در منو 
• کلید P2
جهت انصراف از ورود و خروج به منو یا پنجره ظاهر شده
• کلید P3
 پاک کردن مقادیر نوشته شده توسط صفحه کلید در منوها

بصورت ترکیبی:

با فشردن هریک از کلیدهای P1 ، P2 و P3 توابع ترکیبی تنظیم شده مختص هریک از کلیدها اجرا میگردد.


معرفی منو

 

 1.  نمایشگر تنظیمات دستگاه
 2. فراخوانی جدول توابع تعریف شده برای کلیدهای اولویت
 3. نمایشگر مد عملکردی ) Auto و ---(
 4. نمایشگر عدد اتمی موثر
 5. نمایشگر نسخه نرمافزار دستگاه
 6. نمایشگر مشخصات کاربر استفاده کننده از دستگاه ) Operator ، Supervisor و Guest )
 7. نمایشگر تاریخ و زمان
 8. نمایشگر تعداد بسته بازرسی شده
 9. نمایشگر برقراری ارتباط با دتکتورها
 10. نمایشگر مد نمایش تصویر اسکن شده
 11. نمایشگر ضریب بزرگنمایی تصویر  OFF و یا ضریب بزرگنمایی
 12. نمایشگر وضعیت خاموش/ روشن بودن مولد پرتو X
 13. روشن/ خاموش کردن دستگاه
 14. ورود و خروج بسته از درون تونل
۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟ با ما تماس بگیرید!

۰۲۱-44716504

شماره تماس آریوتک برای مشاوره در مورد ایکسری

محصولات آریوتک