ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

راهـــــکار دانــــــش بنیــــــان امنیــــــــت

02144716504  -  info@xrayariotek.ir

راهنمای قدم به قدم خاموش کردن دستگاه ایکس ری بازرسی

راهنمای قدم به قدم خاموش کردن دستگاه ایکس ری بازرسی
راهنمای قدم به قدم خاموش کردن دستگاه ایکس ری بازرسی 1 . از تمامی منوها خارج شوید . 2 . از خالی بودن تونل بازرسی اطمینان حاصل نموده و در صورت لزوم نوار نقاله را به راست و چپ حرکت دهید تا از خالی بودن تونل بازرسی اطمینان حاصل شود .
ادامه مطلب

مرز شلمچه جهت بازرسی زائران به دستگاه ایکس ری تجهیز شد

مرز شلمچه جهت بازرسی زائران به دستگاه ایکس ری تجهیز شد
با نصب دستگاه ایکس ری بازرسی RU9100DS آریوتک در مرز شلمچه، امنیت و بازرسی دقیق تری در مرزهای ورود و خروج اربعین فراهم شده است. این دستگاه با استفاده از فناوری پیشرفته خود، توانسته است نقش مهمی در افزایش تسهیلات و کاهش زمان صرف شده در فرآیند بازرسی زائران را ایفا کند. امیدواریم که با استفاده از این دستگاه های ایرانی تولید شده، امنیت و راحتی زائران اربعین در مرزها بهبود یابد و روند بازرسی ها بهبود یافته و بهینه شود.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

 اخبار روز حوزه تکنولوژی های بازرسی​​​​​​​