ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

راهـــــکار دانــــــش بنیــــــان امنیــــــــت

02144716504  -  info@xrayariotek.ir

اسکنر امنیتی فرودگاه چیست؟

اسکنر امنیتی فرودگاه چیست؟
اکنون، زمان تغییر کرده است. انجام یک بررسی امنیتی در فرودگاه کار آسانی نیست. قاچاقچیان و تروریست ها ممکن است راه های ابتکاری زیادی برای انجام کارهای غیرقانونی خود در فرودگاه بیابند، با این حال، اسکنرهای امنیتی فرودگاه مدرن ما برای شناسایی سریع کالاهای غیرقانونی کاملاً مجهز هستند. این اسکنرها می توانند در زمان و نیروی انسانی صرفه جویی کنند. مهمتر از همه، آنها هدف اصلی را برآورده می کنند: ایمنی حداکثر با حفاظت کامل. ایکس ری و سیستم های بازرسی آریوتک برای رسیدن به سطح اول امنیت در بازار بین المللی تلاش می کند تا با نوآوری بی وقفه در فناوری رضایت مشتری را جلب کند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

 اخبار روز حوزه تکنولوژی های بازرسی​​​​​​​